Faculty

Katsuhiro Naito


Master

Shinya Sugiura

Yuki yamada

Toru Yoshizaki

Yuya Ogawa

Shuhei Isomura

Shoutarou Osaki

Takahiro Nimura

Yuki Mori


Under Graduate (Senior)

Ayana Asai

Masakiyo Ando

Ryota Ono

Hiroki Kato

Shota Kubota

Yuya Konishi

Hijiri Komura

Yuya Hirohama

Taiki Yoshikawa

Shuhei Yoshida


Under Graduate (Junior)

Yuuki Imaeda

Yasuaki Urata

Takuma Kurosawa

Norie Takebayashi

Airi Nakamura

Chihiro Nishiwaki

Yuito Hayashi

Daisuke Hirabayashi

Airi Hoshikawa

Kouta Mizuno

Kaito Yamagishi

Takuya Wada