Faculty

Katsuhiro Naito


Master

Hiroki Okazaki

Tomoya Ogawa

Katsuyuki Tanaka

Kohei Tanaka

Yuya Miyazaki

Takuya Wada

Kenichi Suzuki

Shunsuke Shibata

Masatoshi Tamura

Naoki Yamamoto

Toshihumi Watanabe


Under Graduate (Senior)

Takumi Itaya

Mei Okamoto

Yuya Ogawa

Shunya Kitagawa

Shinya Sugiura

Shougo Trii

Haruka Mabuchi

Murase Mizuki

Yuto Yamauchi

Yuki yamada

Yuma Yamamoto

Toru Yoshizaki


Under Graduate (Junior)

Shuhei Isomura

Ryo Iwatani

Mizuki Ebihara

Shotaro Osaki

Yukie Kawaguchi

Atsushi Kondo

Ayumu Kurata

Takahiro Nimura

Ryota Murate

Hiroto Mori

Yuki Mori