Faculty

Katsuhiro Naito


Master

Fan Liang

Hiroki Okazaki

Tomoya Ogawa

Katsuyuki Tanaka

Kohei Tanaka

Yuya Miyazaki

Takuya Wada


Under Graduate (Senior)

Norihito Asaoka

Takeshi Ishikawa

Wataru Ito

Shogo Kimura

Shiori Kobayashi

Koja Yuuji

Yusuke Sawayama

Shunsuke Shibata

Takuya Shirasaka

Kenichi Suzuki

Masayuki Hori

Shota Takagi

Masatoshi Tamura

Masaki Terada

Kengo Yamada

Naoki Yamamoto

Toshihumi Watanabe


Under Graduate (Junior)

Takumi Itaya

Mei Okamoto

Yuya Ogawa

Shunya Kitagawa

Shinya Sugiura

Shougo Trii

Kengo Nagai

Haruka Mabuchi

Murase Mizuki

Yuto Yamauchi

Yuki yamada

Yuma Yamamoto

Toru Yoshizaki