Faculty

Katsuhiro Naito


Master

Kenichi Suzuki

Shunsuke Shibata

Masatoshi Tamura

Naoki Yamamoto

Toshihumi Watanabe

Shinya Sugiura

Yuki yamada

Toru Yoshizaki


Under Graduate (Senior)

Takumi Itaya

Yuya Ogawa

Shuhei Isomura

Ryo Iwatani

Mizuki Ebihara

Shoutarou Osaki

Yukie Kawaguchi

Atsushi Kondo

Ayumu Kurata

Takahiro Nimura

Ryota Murate

Hiroto Mori

Yuki Mori


Under Graduate (Junior)

Ayana Asai

Masakiyo Ando

Ryota Ono

Hiroki Kato

Shota Kubota

Yuya Konishi

Hijiri Komura

Yuya Hirohama

Taiki Yoshikawa

Shuhei Yoshida