Faculty

Katsuhiro Naito


Master

Fan Liang


Under Graduate (Senior)

Hiroki Okazaki

Tomoya Ogawa

Masamichi Saburi

Keisuke Sawaki

Daichi Takai

Katsuyuki Tanaka

Kohei Tanaka

Shunsuke Tani

Masayuki Hori

Yuya Miyazaki

Takuya Wada


Under Graduate (Junior)

Norihito Asaoka

Takeshi Ishikawa

Wataru Ito

Shogo Kimura

Shiori Kobayashi

Koja Yuuji

Yusuke Sawayama

Shunsuke Shibata

Takuya Shirasaka

Kenichi Suzuki

Shota Takagi

Masatoshi Tamura

Masaki Terada

Kengo Yamada

Naoki Yamamoto

Toshihumi Watanabe